Skip to main content

Yvonne Lips

open   inlevend   inspirerend   doortastend

Ik ben Yvonne Lips, systemisch begeleider, opleider en coach. Ik zet met veel passie mijn ruime kennis en ervaring op gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling in voor organisaties en haar professionals. De kracht van de natuur is daarbij een belangrijke tool en inspiratiebron.

Mijn levenservaring

Mijn levenservaring als inspiratiebron voor mijn werk

Bekijk

Mijn kennis en werkervaring

Hoe ik mezelf verder heb ontwikkeld….

Bekijk

Mijn natuurlijke aanpak

Een ontspannen professional met oog voor mijn klanten

Bekijk

Mijn levenservaring

Als jongste van een streng leraren gezin, waar helaas veel strijd was, heb ik al vroeg kennis gemaakt met de onder- en bovenstroom van het leven. Ik leerde mezelf sterk voordoen en mijn gevoel uit te schakelen. Mijn voelspriet voor ‘onecht’ en het verlangen naar ‘echt contact’ is hier al ontwikkeld. Ook in het schoolsysteem en later in het organisatiesysteem merkte ik de belemmerende invloed van hiërarchisch leiderschap op o.a. het ontwikkelen van mijn zelfvertrouwen en autonomie. Mijn hooggevoeligheid en creativiteit heb ik lang ondergestopt. Vanuit mijn verlangen erbij te horen, probeerde ik mezelf aan te passen aan wat ik dacht dat er van mij werd verwacht. Op het moment dat ik mij niet erkend voelde heb ik mij (onbewust) afgezet door rebels gedrag. 

“De tranen van verdriet geven
de bloemen van geluk water “

Vervolg mijn verhaal

Later in mijn werk begon ik, na 10 jaar in loondienst, als zelfstandig trainer/coach. Ik wilde los komen van hiërarchie en ruimte creëren voor mijn missie, om organisaties te spiegelen en confronteren met de kosten en opbrengsten van het huidige systeem. Ze inspireren en meenemen in ontwikkeling naar een organisatie van deze tijd, waarin werknemers ontspannen en fluitend naar hun werk gaan en het verschil maken.  Ik kreeg weer sterretjes in mijn ogen en werkte hard om mezelf te onderscheiden en de erkenning te krijgen die ik gemist had.  Mijn wilskracht zorgde inderdaad voor het beoogde succes zonder rekening te houden met mijn eigen grenzen en welzijn. Er zijn veel momenten geweest dat ik dacht: “Hoe ga ik dit volhouden ?”  

Recente emotionele gebeurtenissen in mijn omgeving hebben mij doen heropleven. Ik mocht ervaren hoe kwetsbaar en nietig ik ben als mens. Hoe ik niks in te brengen heb als ziekte, dood of scheiding van een dierbare zich aandienen. Maar naast de vele tranen kwam ook mijn schaterlach weer naar buiten ! Ik besefte ineens dit is waar het om gaat,  IK LEEF !

De natuur als toegangspoort naar meer geluk
De helende werking van de natuur heeft mij de laatste 10 jaar weer meer mens gemaakt, mij bewust gemaakt van mijn oorspronkelijke ruimte! Tijdens mijn lange solo fiets- en wandeltochten door de prachtige diverse landschappen in binnen- en buitenland kon ik alle overbodige ballast van me afgooien en zijn mijn zintuigen weer vol open gegaan. Natuur is er en daagt je uit. Ik leerde mij verhouden tot de omstandigheden die er waren zoals zon, tegenwind, onweer, steile berghellingen, dieren die mijn pad kruisten. De natuur bleek voor mij een belangrijk fundament om weer te kunnen stralen en te vertrouwen op mijn intuïtie.

 

 

Mijn kennis en werkervaring

Ik heb veel mooie opleidingen gevolgd om mezelf op zowel persoonlijk als professioneel niveau te ontwikkelen. Vooral de ervaringsgerichte opleidingen hebben me bewust gemaakt van niet werkende gedragspatronen die mij afhouden van mijn eigen effectiviteit en geluk . Ze hebben mij doen inzien dat ik zelf nieuwe gedragskeuzes kan maken met een ander effect. Ik werk nu vanuit een ontspannen en natuurlijke aanpak. Mijn natuurlijke en verkregen talenten kan ik nu heel gericht inzetten op momenten dat ze effectief zijn. Dit geef ik met heel veel liefde door aan een ieder die ik bij mag staan in de weg naar meer eigenheid, autonomie en verbinding !

Mijn natuurlijke aanpak

Achtergrondinformatie 'nieuwe tijd' organisaties !

Het tijdperk van wijsheid en bewustwording biedt een nieuw perspectief op betekenisvolle groei. Het is een tijdperk waarin de menselijke maat weer terugkomt in organisaties.

Zoals ook de hoopvolle woorden van Jaap Winter, hoogleraar Corporate Governance  

Ik zie een groeiend aantal mensen dat betekenisvol wil zijn en voor wie materiële waarde niet voorop staat….Ik zie talloze bedrijven, organisaties en mensen die zich proberen te ontworstelen aan eenzijdige sturing op beperkte meetbare uitkomsten en aan de verlammende bureaucratie die mensen autonomie en verantwoordelijkheid onthoudt….Er is echt iets aan het veranderen.” 

In de nieuwe organisatie die “cyaan” genoemd wordt, worden organisaties gezien als levende organismen. Een levend organisme groeit, het woord zegt het al, organisch. Er is geen centrale sturing maar er is wel een helder idee waartoe het allemaal dient. Denk aan een menselijk lichaam. Niemand in jouw lichaam beslist wanneer de cellen vervangen moeten worden of hoe laat er gestart moet worden met de spijsvertering. En toch gebeurt het gewoon. Omdat je lichaam bezig is met het hogere doel: jou in leven houden.

De karakteristieken van een cyane organisatie zie meer:

Het hogere doel is leidend
De organisatie is zich zeer bewust van de reden waarom ze is opgericht. Dit doel is het constante ijkpunt voor alle beslissingen en keuzes. Dit gaat vóór bijvoorbeeld winst of beurskoers. Het is een inspirerend doel dat mensen verbindt en motiveert. Dus niet: “de grootste bank van Nederland zijn” maar bijvoorbeeld “Financiële middelen beschikbaar maken voor duurzame  initiatieven”.

Zelfsturing

Medewerkers worden niet meer gezien als mensen die in het gareel gehouden moeten worden, maar als bronnen van potentie, als mensen die genoeg expertise hebben om zelfstandig beslissingen te nemen. De macht van de top verschuift naar alle medewerkers, in de overtuiging dat daarmee de kwaliteit van de besluiten verbetert.

Heelheid
Heelheid wil zeggen dat je er in je organisatie helemaal mag zijn, met alles wat je in huis hebt. Waar mensen vaak het idee hebben dat ze een bepaald deel van zichzelf moeten laten zien op hun werk (alles onder controle, rationeel, serieus, sterk) kan in de nieuwe soort organisaties het hele plaatje meedoen. Diversiteit wordt aangemoedigd als bron van creativiteit en potentie.

De grenzen tussen binnen en buiten vervagen

In traditionele organisaties is de grens tussen “binnen” en “buiten” heel scherp. Leveranciers worden soms gezien als partijen die je onder de duim moet houden. De afdeling Procurement heeft als opdracht ze zo veel mogelijk uit te knijpen.

In de nieuwe soort organisaties is die grens niet zo helder. Leveranciers zijn onmisbaar om je doel te bereiken en worden gezien als partner waar je op basis van gelijkwaardigheid mee om gaat. Hetzelfde geldt voor klanten en andere stakeholders, zoals belangengroepen. Dit wordt ook wel stakeholder integratie genoemd.

Het effect is dat er een sfeer van vertrouwen ontstaat, van je best voor elkaar doen en elkaar iets gunnen. De “cyane” organisaties zijn meer in staat te experimenteren en te vernieuwen. Iets dat in de huidige, disruptieve tijdgeest van levensbelang is!

Uiteraard zijn er allerlei organisaties die zich in tussenfasen bevinden richting deze nieuwe manier van organiseren, deze volgende stap in de evolutie.

Klanten waar ik trots op ben

Vragen of interesse?