Skip to main content

In 2013 heb ik in samenwerking met het Radboud UMC het  programma “Leiderschap in het hart van de verandering” ontwikkeld en verzorgd voor (tactische) zorgleidinggevenden. Dit leiderschapsprogramma, waarin onder andere ook leden van Raad van bestuur participeerden, is erg succesvol geweest.

Voorafgaand aan het programma heb ik met een aantal leidinggevenden aan paramedici verkennende interviews gehouden over de uitdagingen en dilemma’s waar zij zich momenteel voor geplaatst zien.

In deze interviews kwamen belangrijke zaken naar voren, zoals: “Hoe om te gaan met de wens kwaliteit te leveren en aandacht te hebben voor mensen, en tegelijk doelmatig te werken en op de kosten te letten? Een luisterend oor hebben voor medewerkers, maar ook sturen op de grote lijnen. Veel doen, druk bezig zijn, en hoe maak ik daarin ook tijd voor reflectie en het sturen op mijn eigen koers? Hoe kan ik verantwoordelijkheid, een open werkklimaat en samenwerking stimuleren? Waar stuur ik strak, waar geef ik ruimte? Hoe oefen ik invloed uit in het MT en in andere werkrelaties binnen de afdeling of daar buiten? Hoe gaan we met elkaar en met patiënten om op een manier dat er echt sprake is van partnerschap? Hoe zorg ik ervoor dat we de dingen echt beter gaan doen?”

Veel leidinggevenden zoeken ieder op zich naar een weg. Daarbij ontbreekt het vaak aan tijd om wat langer stil te staan bij de dilemma’s en te reflecteren op de eigen professionele en persoonlijke ontwikkeling. En daarover met collega’s uit te wisselen en te leren. Tevens is vorig jaar gebleken dat het gesprek met Cathy van Beek over de strategie en de uitdagingen in het werk erg werd gewaardeerd en veelal leidt tot aanscherping van de eigen rol opvatting en wijze van omgaan met dilemma’s.

Els van Asperen, programmaleider leiderschap RadboudUMC schrijft over onze samenwerking:
Ik heb Yvonne gevraagd om samen met ons een intensief leiderschapsprogramma te verzorgen voor zorgleidinggevenden. Dit programma ging over de visie en beweging in het Radboudumc, en hoe deze cruciale personen daar als mens en als leidinggevende aan bijdragen. Yvonne en Hans vormden samen een mooi duo, vullen elkaar goed aan, vanuit een gedeelde visie over eigenheid. Yvonne weet als trainer/coach op een spontane, warme manier contact te maken, mensen op hun gemak te stellen, te confronteren en steun te geven. Zij beschikt over zowel gedegen kennis als persoonlijke reflectie als het gaat om eigenheid. Yvonne is een plezierig persoon om mee te werken, zowel in trainingssituaties, intervisie als in coaching.