Skip to main content

“Jarenlang heb ik geworsteld met het verstoppen van mijn sterke gevoelswereld enerzijds versus het voldoen aan de zogenaamde (zelf ingevulde) verwachtingen van mijn (werk)omgeving anderzijds. In zowel werkrelaties als persoonlijke relaties vond ik het ingewikkeld om mij te verbinden met de ander EN tegelijkertijd mezelf (lees mijn gevoelswereld) serieus te nemen en te tonen in mijn authenticiteit. Van buiten energiek, enthousiast, sterk en stoer en van binnen gevoelig en snel geraakt. Een rijke gevoelswereld waar ik vaak moeilijk vorm aan kon geven als er ruis ontstond in de communicatie met een ander. Of er ontstond juist ruis doordat de ander zich moeilijk kon verhouden tot mijn binnenwereld als ik daar niks van liet zien.

Ik weet nu op grond van de inspirerende wetenschappelijke onderzoeken van Brené Brown dat er schaamte in het spel was om niet goed genoeg te zijn als ik mij kwetsbaar opstelde naar de ander en mijn gevoel zou tonen.  Ook weet ik nu dat ik  lang geen innerlijke grens kon ervaren, alles als één aanvoelde en daarmee ook de begrenzing naar buiten nog onbekend was. Hierdoor ook in contact met andere mensen vliegensvlug aanvoel wat er (werkelijk) speelt en wat er nodig is, maar daarmee vaak ook over mezelf heen ben gestapt. Mijn struggle duurde tot het moment dat ik meer inzicht en bewustwording kreeg op mijn symbiotische gedragspatronen uit mijn jeugd. Patronen die naar mijn gevoel logisch zijn ontstaan zijn vanuit de mix van mijn familiesysteem, mijn plek daar in en mijn gevoeligheid voor energie en stemmingen van andere mensen.

Ondertussen heb ik mij gelukkig verder kunnen ont-wikkelen en heb van mijn ‘natuurlijke’ gevoeligheid mijn kracht gemaakt. Ik sluit mijn gevoelswereld nu in en geef er uiting aan op momenten dat ik denk dat het effectief is. Het begrenzen nu op een natuurlijke manier en zit er weinig lading meer op. De ander kan zich nu beter verhouden tot mij en is er veel meer rust en verbinding ontstaan in mijn (werk) relaties.

Mijn gevoelskracht zet ik nu in als professie voor organisaties teams en individuele professionals in het versterken van innerlijk leiderschap. Het bloot leggen van de onderstroom (essentie) en in lijn brengen met de bovenstroom (vorm). Het leren verhouden tot de ander, door open en transparant te communiceren in wat voor jou waar is en wat je (als team) nodig hebt.”

Herken je iets in mijn verhaal? Ben jij ook ‘natuurlijk’ gevoelig en wil je graag je innerlijk leiderschap versterken in relatie tot je (werk)omgeving? Ben je er aan toe om jouw innerlijke kwaliteiten naar buiten te brengen?

Om ook jou de rust en ruimte te geven om te reflecteren op je innerlijke gevoelswereld en er uiting aan te geven organiseer ik regelmatig ‘Uit de Plooi’ programma’s in Nederland en de Vogezen. Je komt weer in contact met je natuurlijke kwaliteiten en straalt vertrouwen, innerlijke kracht en plezier uit.  Je hebt je bezieling terug gevonden en bent opgeladen voor de uitdagingen waar jij voor staat.

Op 11 november dit jaar is de introductiedag gepland voor het ‘Uit de Plooi’ programma op een prachtige buitenlocatie net onder ‘s-Hertogenbosch.

Download hier de brochure en meld je aan voor het 5-daagse programma in 2024https://www.yvonnelips.nl/wp-content/uploads/2023/06/Brochure-Uit-de-Plooi-voor-Professionals-1-1-1-3.pdf